PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih BİLGİN
Doğum Yeri Samsun
Doğum Yılı 1978
Öğrenim Lisans
Meslek Şehir Plancısı
Görevleri Plan ve Proje Müdürlüğü 
Telefon 444 4 360
E-posta planproje@kucukcekmece.bel.tr
Adres : Halkalı Turgut Özal Bulvarı No 10,  34303 Küçükçekmece / İstanbul

Özgeçmişi
1978 yılında Samsun'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 2003 yılında mezun oldu.

1 sene özel sektörde çalıştıktan sonra, 2004-2016 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğünde görev yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı süre içinde; İstanbul’un birçok farklı ilçesinin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, kentsel dönüşüm odaklı imar planları, sit alanlarında koruma amaçlı imar planları ve yenileme alanlarında mimari avan proje çalışmalarında yer aldı. Ayrıca, 2009 yılında onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı çalışmalarında Kontrol Mühendisi olarak görev aldı.

2016 yılından itibaren Küçükçekmece Belediye Başkanlığında Plan ve Proje Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

BİRİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Çalışma Alanı ve Görevleri

  • İmar kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği ve diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda ilçe sınırları dahilindeki bölgenin imar planlarının üst ölçekli planlara uygun olarak yapımı;
  • İhtiyaca cevap vermeyen mevcut imar planlarının revizyonunun ve tadilatının yapımı;
  • Yeni yerleşmelerin, dönüşümlerin, kentsel yapılanmanın her ölçekte sağlanması, ilçe dahilinde belirlenen kentsel dönüşüm alanlarının kentin gelişimine uygun olarak eskiyen konut kısımlarının sağlıklaştırılması veya yenilenmesine yönelik plan çalışmalarının yapılması, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatıların oluşturulması;
  • Sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler, mekansal dönüşümler, vs. gibi konuların uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesini takip etmek;
  • İlçenin doğal ve tarihi değerlerini koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve katılımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılmak;
  • Kentin ihtiyaçları doğrultusunda Kentsel Tasarım Projelerinin yapımı veya yaptırılması, cephe ıslah çalışmalarının yapımı veya yaptırılması;
  • Kentin ihtiyaçları doğrultusunda Küçükçekmece Belediyesi'nin yatırımlarını, plan altlıklarını, yatırım projelerini, ve bu projelerin ihale dosyalarını oluşturarak yatırım projelerinin yap-işlet dahil Belediye adına her türlü kontrollük işlemlerini yapmak, yaptırmak,
  • Müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı araştırmasını, gerekirse imar planına veri teşkil edecek proje ve kentsel tasarım önerilerinin hazırlanmasını, ilgili birimlerde takibini, mülkiyet-kadastral-halihazır ve istimlak durumlarının incelemesinin yapılması ve yaptırılması,
  • İhtiyaç duyulan özel faaliyet alanı ya da alanları ile ilgili olarak yönetmelik çıkartılması teklifinde bulunmak, Müdürlüğün verdiği belge ve hizmetlerden dolayı ücret tarifesi teklifi hazırlamak, teklifte bulunmak.
  • Belediye sınırları dahilinde yapılacak her türlü yapı, sanat yapısı, alt yapı, park, bahçe, meydan vb. yapıların projelerini yapmak, yaptırmak veya yarışmalar açmak.


Plan ve Proje Müdürlüğüne Bağlı Şeflikler
1). Kalem Şefliği
2). Kentsel Dönüşüm Şefliği
3). Plan ve Proje Şefliği
4). Proje ve Etüt Şefliği

Yönetmelikler
Çalışma Yönetmeliği

VERGİ BORCU ÖDEME
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.