FUZULİ İŞGAL

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

İlgili Birim: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Telefon: 44 44 360

Fuzuli işgal halinde yapılan işlemler:
Belediyenin özel mülkiyetinde veya Hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların fuzuli işgalinden dolayı işgalcilere 2886 Devlet İhale yasasının 75. Maddesine göre Ecri misil tutanağı düzenlenerek, ilgili komisyon tarafından ecri misil bedeli tespit ve takdir edilir. Ödenmeyen ecri misil bedeli 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

İlgili Kanun ve Mevzuat:
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ( 18161 sayılı, 10.09.1983 tarihli resmi gazete )
6183 sayılı kanun ( 8469 sayılı, 28.07.1953 tarihli resmi gazete )