NÜFUSU

2015 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre ilçe nüfusu 761.064 'tür.

İstanbul Toplam Erkek Kadın
Küçükçekmece 761.064 382.547 378.517