2016 EKİM MECLİS GÜNDEMİ

Küçükçekmece Belediye Meclisinin 6.dönem 3.seçim yılı 2016 senesi 03.10.2016 Pazartesi günü saat 16.00’da başlayacak olan Ekim ayı meclis toplantısında aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülecektir.

 

GÜNDEM MADDELERİ: 

1- Açılış ve Yoklama

BAŞKANLIK TEKLİFLERİ

1- 2017 Mali Yılı Bütçesi.

2- 2017 Yılı Performans Programı.

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi dolu kadro cetvelinin onaylanması.

4- İkitelli, Atatürk Mahallesi 3876 parselin yanında (A) ile işaretli yeşil alanın ihdas edilerek,

     trafo merkezi yapılmak üzere TEDAŞ lehine irtifak hakkı tesis edilmesi.

5- Küçükçekmece, Altınşehir Yarımburgaz Mahallesi 2006 parselin doğusunda tescil harici

    alanda ihdas edilerek, trafo merkezi yapılmak üzere TEDAŞ lehine irtifak hakkı tesis edilmesi.

6- Sefaköy 425 ada 20 parselin satın alınması.

 

KOMİSYON RAPORLARI:

1- Başakşehir Belediye Başkanlığı ile Belediyemiz arasında sokak hayvanları rehabilitasyon

     merkezinin ortak kullanım protokolü yapılabilmesi için Belediye Başkanı Sayın Temel

     KARADENİZ’e yetki verilmesi.

2- Küçükçekmece, 5 pafta 8590 parselde plan değişikliği,

3- İkitelli 351, 352, 353, 354, 355, 356 nolu imar adalarında plan değişikliği,