HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

Av. Halil KENDİR

Doğum Yeri : Giresun
Doğum Yılı: 1968
Öğrenim: Lisans
Meslek: Avukat
Görev: Hukuk İşleri Müdürlüğü
Telefon: 444 4 360 / 7460 
Adres: Halkalı Turgut Özal Bulvarı No 10,  34303 Küçükçekmece / İstanbul

Özgeçmişi
1968 yılında Giresun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında tamamladığı avukatlık stajının ardından serbest avukatlık yapmaya başladı. 2008 yılında İSKİ Genel Müdürlüğü’nde avukat olarak göreve başladı. 2014 yılı Haziran ayından itibaren Küçükçekmece Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Müdürlüğün Görevleri
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, yasalar, kanun hükmünde kararnameler ile bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere göre, Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletnamede saptanan sınırlar içerisinde, Belediye Tüzel Kişiliğini temsilen bütün yargı mercilerinde; (Mahkemeler, Danıştay, Yargıtay, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterler) görev yapmak Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Yönetmelikler
Çalışma Yönetmeliği