BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet BUDAK

Doğum Yeri: Beşikdüzü / Trabzon
Doğum Yılı: 1975
Öğrenim: Lisans
Görev: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Telefon: 444 4 360 
E-posta: basin@kucukcekmece.bel.tr
Adres: Halkalı Turgut Özal Bulvarı No 10,  34303 Küçükçekmece / İstanbul

Müdürlüğün Görevleri
Belediyemiz hakkında yazılı ve görsel basında çıkan haberleri toplayarak arşivlenmesini sağlamak, belediye tarafından yapılan organizasyonların tanıtımını yapmak ve takibini sağlamak, halkın bilgilendirilmesi amacıyla basın bülteni hazırlamak, belediye faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak, belediye ile ilgili yayınları basmak, dağıtmak, kültür yayınlarını yayınlamak, halkın istek ve şikâyetlerini cevaplandırmak, Halkla İlişkiler hizmetlerinde bütünlük, etkili ve verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, belediyelerden yana kamuoyu oluşturulması, halkın belediyeye ve belediyenin halka karşı hak ve görevlerinin korunması, yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirme yapılması, Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Yönetmelikler
Çalışma Yönetmeliği