İLAN

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

 

                                                                                                                     

ASKI İLAN TUTANAĞI

 

 

Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Bölgesine ait meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında kısmen Dini Tesis Alanı, Kısmen Park Alanı, kısmen Mega Proje Alanı ve kısmen de imar yolu olarak planlanmış olan Halkalı 5 pafta 554 sayılı parselin bir kısmında Konut Alanı ayrılmasına, parselde ayrılmış olan Dini Tesis Alanının bir kısmının yeniden düzenlenmesine, parselin kalan kısmında ise 619 ada 1-2 sayılı parseller, 620 ada 1-2 sayılı parseller ve bir kısım kamuya terkli alan ile birlikte Mega Proje Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 13.01.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan‘’UİP-5229,25’’ Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2017 tarih ve 1523 sayılı Kararı ile uygun görülerek 17.10.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı; gazete ilan tarihi olan 15.12.2017 günü Müdürlüğümüz koridorunda ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

 

           

 

 

Hasan KIZILKAYA                      Recep DOĞAN                                  İlhan AYDIN

    Teknik Elaman                            Harita Şefi                            Emlak ve İstimlâk Müdürü

 

FOTOĞRAF GALERİSİ