ASKI İLAN TUTANAĞI

 

 

 

ASKI İLAN TUTANAĞI

           

 

Küçükçekmece İlçesi, Halkalı, 25 pafta, 6663 sayılı parsele ilişkin hazırlanan ‘’UİP-5523,8’’ Plan İşlem Numaralı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.07.2016 tarih ve 2016/1183 sayılı Kararı ile uygun görülerek 22.07.2016  tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı; gazete ilan tarihi olan 14.10.2016 günü Müdürlüğümüz koridorunda bir (1) ay süre ile askıya çıkarılacağından ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

 

           

 

 

           

 

 

 

          Edin ŞENER                    Recep DOĞAN                               İlhan AYDIN

           Harita Müh.                         Harita Şefi                          Emlak ve İstimlak Müdürü